Кадыкшыл дээш демисел дүн-хүн чок уламчылаар

Тыва Республиканың Кадык-камгалал яамызының Дүрген дуза чедирер болгаш айыыл-халаптар медициназының эмчилери Кызылдың төп кудумчуларындан эгелээш, ооң ужу-кыдыы, ол ышкаш Оң, солагай талакы дачалар, Вавилин Ээтпээ, Сукпак, Ыраккы Каа-Хем суурлар болгаш Кызыл кожуунга чедир дуза дилээн кижилерниң амы-тыны, кадыкшылы дээш, үнүүшкүннерни чорудуп турар. Буянныг эмчилерниң ажылы, ылаңгыя Чаа чылдың дыштаныр хүннеринде, улам чымыштыг апаар болгаш дүн-хүн чок уламчылавышаан.

#ТываРеспубликаныңКадыккамгалаляамызы #Дүргендузачедирерболгашайыыл_халаптармедициназы #Тува24

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Версия для слабовидящих